Moet ik het terrein voorbereiden waar mijn gebouw wordt gemonteerd?

Ja, zoals elke bouwplaats moet ook voor Frisomat het terrein voorbereid worden. De voorbereiding impliceert een genivelleerd terrein, verhard met steenpuin (= ondergrond voor betonplaat).

  • • Het terrein moet bereikbaar zijn voor een vrachtwagen type 4×2 en dit voor het hele oppervlak van de bouwplaats, ongeacht de weersomstandigheden.
  • • Het terrein moet gelijk gemaakt worden met een maximum tolerantie van 10cm tussen het hoogste en laagste punt op het definitieve pijl, min de dikte van de verharding die achteraf voorzien zal worden (= max 25 cm). De nivellering hoeft te gebeuren over de gehele oppervlakte van het gebouw, plus minimum 1m rondom.
  • • Vooraf hoeft er geen verharding (bv beton, asfalt of dergelijke) voorzien te worden, zodat de nodige gaten voor het plaatsen van de prefab fundering d.m.v. een spade gemaakt kunnen worden.
  • • De bouwplaats moet volledig vrijgemaakt te worden over de hele oppervlakte plus minimum 1m rondom en dit minimum op de hoogte van het gebouw plus 2m.
  • • U moet ervoor zorgen dat het terrein een minimum draagvermogen heeft dat vermeldt wordt in het sonderingsverslag. Het terrein moet bovendien vrij zijn van water en slijk.
  • • Na montage van de hangar moet elke funderingssokkel aangegoten worden met minimum 0,75m² beton teneinde het gebouw voldoende te verankeren.

Zoekt u een stalen gebouw van topkwaliteit?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close